Euskara geu gara

Euskara-ezpada-kezka da.

Euskara ez bada festa-da kezka.

Euskerara-eusten gara.

Eztenkada-herrenkada-hasten bada-eustengara-euskerara.

Euskera-heztera-euskera-jestera-jestera-hestera-euskera-heste da-ez gera-bezpera-ez gera ertz bera-ez, keba-beste da-euskera-eske da-euskera-aske da.

Aske da-hats bera-bagera.

Hats bera-hastera.

Astero-ostera-hastera-ospera!-ostera-hots bera-hortz bera-hotz bera-hortxe da-ostera.

Euskera-ez uztera-ez hustera-ezuste da-ez huts bera-funts gera-euskera-uztera-zurtz gera.

Ezpada-euskara-ez gara.

Euskara-euskera-eskuare.

Eskuare-eskualde-esku galde-esku golde-esku molde-esku olde. Eskuare-esku gabe-estu gare.

Euskara-eskua da-prestu gara-testu gara-kexu bada-mezu gara-jestua da-sexua da-euskara.

Sexua da-ze sua da-ze zu zara-euskara.

Ezpada-euskara-ez gara.

Ezpada-euskara-beltz gara.

Ezpada-euskara-ertz gara.

Euskara-festa da-euskara-extra da-euskara-neska da-euskara-kezka da-euskara-vespa da-badaezpada-ez ta ba-ezta bi-ez tabu.

Euskara-ez bada-ez gara.

Euskara-geu gara.